De kunst van jonge kinderen

10 oktober 2020
TOEVAL GEZOCHT start samen met de Flevoparkschool, De Kaap (beide onder bestuur van STAIJ) en Framer Framed een langlopend en verdiepend project van onderwijsvernieuwing. Een team van kunstenaars en pedagogen gaat gedurende drie jaar samenwerken met de directies, bevo-docenten, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kleutergroepen en de 3-jarige peutergroepen. Doel: kunst en cultuur integreren in het dagelijks onderwijs geïnspireerd door de werkwijze van Reggio Emilia.  Lees meer

Atelier van Licht in Framer Framed

19 december 2019
Atelier van Licht herrijst in de presentatie-instelling Framer Framed, Oranje-Vrijstaatkade 71, Amsterdam. Van 21 december 2019 tot 3 februari 2020. Families met kinderen van 3-12 jaar kunnen hier zelfstandig en in alle vrijheid onderzoeken, experimenteren en verbeelden met de natuurlijke fenomenen van LICHT: projectie, lichtbreking, reflectie, schaduwen en zoveel meer.  Lees meer

Expositie ATELIER BOUWPLAATS

15 december 2016
Expositie Atelier Bouwplaats 17 december - 30 december Woon-werkgebouw Nautilus Eef Kamerbeekstraat 1004 Zeeburgereiland  Lees meer

Atelier Bouwplaats

24 november 2016
Atelier Bouwplaats open tot 21 december 2016  Lees meer

WEBSITE Jong geleerd...creatieve muziekeducatie

20 oktober 2014
Bekijk onze nieuwe website over muziekeducatie: Jong geleerd... De neerslag van ons drie jaar durende onderzoek naar een creatieve vorm van muziekeducatie. Met goed gedocumenteerde voorbeelden, tips om zelf met muziek in de klas aan de slag te gaan, achtergrondliteratuur en meer.  Lees meer

Kom op 16 juni naar de Klankenparade Landsmeer

1 juni 2013
U bent op 16 juni welkom op de Klankenparade Landsmeer - een ochtend vol muziek voor en door Landsmeerders in het centrum van het dorp. Stap op de fiets of loop het dorp in en luister naar een parade van muziekstijlen en combinaties.  Lees meer

CREDITS

30 januari 2013
In de nieuwsbrief die wij vandaag hebben verstuurd hebben wij verzuimd de beeldrechten voor een geplaatste foto te noemen. Onze oprechte excuses hiervoor!  Lees meer

Het jonge kind als onderzoeker, symposium in Leeuwarden

29 januari 2013
Het netwerk Toeval Gezocht Friesland, Ateliers Majeurs en de Pabo van de NHL Hogeschool organiseert het symposium 'Het jonge kind als onderzoeker'.  Lees meer

theoriegroep TOEVAL GEZOCHT

29 januari 2013
In januari is de theoriegroep van TOEVAL GEZOCHT begonnen aan haar derde jaar.  Lees meer

Meryc - Europese conferentie muziekeducatie

24 januari 2013
TOEVAL GEZOCHT op de MERYC-conferentie in Den Haag.  Lees meer

Muzieklessen Jong geleerd... opnieuw op de scholen gestart

16 januari 2013
Op 16 januari was de kick-off van de praktijklessen van het derde jaar Jong geleerd… De teams van de drie deelnemende scholen in Landsmeer, de directieleden en een aantal leerkrachten van groep vier kwamen bij elkaar voor de start van dit muzikale jaar.  Lees meer

ATELIER VAN LICHT

15 januari 2013
Tijdens de kerstvakantie presenteerde het Stedelijk Museum in samenwerking met Stichting Atelier van Licht het pilot project Atelier van Licht in de studio’s van het museum.  Lees meer

Studiedag ‘Implicit Learning in Music’

13 januari 2013
Iedereen die professioneel met muziekeducatie bezig is, heeft een rugzak vol parate werkvormen om de muzikaliteit van jonge kinderen doelgericht te ontwikkelen.  Lees meer

Babelut Festival 2013: muziek en theater voor de allerkleinsten

12 januari 2013
Van woensdag 27 februari tot en met zondag 3 maart vindt op domein Dommelhof in Neerpelt (B) de derde editie van Babelut Festival plaats.  Lees meer

Vrijwilligers / stagiaires gezocht creatieve muziekeducatie

30 november 2012
Hoe ziet muziekonderwijs voor kleuters eruit dat de rol van de actieve leerling benadert; dat plaatsvindt in een realistische en betekenisvolle omgeving en dat interactie en communicatie benadrukt?  Lees meer

Website Atelier van Licht online

9 november 2012
In Atelier van Licht krijgen jonge kinderen de tijd en ruimte om hun eigen onderzoek te doen naar allerlei aspecten van het verschijnsel licht.  Lees meer

Atelier van Licht

17 oktober 2012
Het Atelier van Licht bereidt momenteel een pilotproject Atelier van Licht voor dat tijdens het Amsterdam Light Festival gerealiseerd zal worden.  Lees meer

VRIJWILLIGERS/ STAGIAIRES GEZOCHT

10 oktober 2012
Wij zijn op dit moment op zoek naar verschillende vrijwilligers en / of stagiaires.  Lees meer

Netwerk Fryslân

10 oktober 2012
In de zomer heeft de netwerkgroep Fryslân het initiatief genomen om binnen een Cultuurwerkplaats van de NHL Hogeschool twee projecten geïnspireerd op de werkwijze van TOEVAL GEZOCHT te realiseren.  Lees meer

Theoriegroep Rotterdam

10 oktober 2012
Theoriegroep Kunst & Cultuur & Onderwijs - dé boekenclub in Rotterdam voor liefhebbers van kunsteducatie!  Lees meer

Team Toeval gezocht

9 oktober 2012
Nieuws over het team van TOEVAL GEZOCHT.  Lees meer

Vrijwilligers / stagiaires gezocht

1 oktober 2012
Jong geleerd... is het driejarige muziekproject van TOEVAL GEZOCHT. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers / stagiaires.  Lees meer

Theoriegroep Amsterdam

30 september 2012
De theoriegroep bestaat al dit hele jaar uit ongeveer 12 mensen, die weer met veel plezier hebben gelezen en gediscussieerd.  Lees meer

het derde jaar Jong geleerd...

20 september 2012
Het derde en laatste jaar van ons muziekproject Jong geleerd... staat in het teken van het in de praktijk brengen van de ontwikkelde aanpak en het overdraagbaar maken van deze creatieve vorm van muziekeducatie.  Lees meer

team TOEVAL GEZOCHT is op vakantie

2 augustus 2012
Wij zijn op vakantie.  Lees meer

vrijwilligers/ stagiaires met ervaring gezocht

29 juli 2012
Voor diverse bureauwerkzaamheden zijn wij op zoek naar ervaren vrijwilligers/stagiaires die ons werk uit handen kunnen nemen.  Lees meer

OPROEP STUDIEBIJEENKOMST JONG GELEERD… OP 7 JUNI 2012

28 april 2012
Luister en denk mee met een uniek project op het gebied van muziekeducatie.  Lees meer

UITBREIDING TEAM

20 februari 2012
Twee nieuwe mensen zijn onze gelederen komen versterken: Christie de Wit en Sytske Kok.  Lees meer

OPROEP STUDIEGROEP JONG GELEERD…

20 februari 2012
Het praktijkonderzoek op de basisscholen in Landsmeer is gestart! Parallel hieraan organiseert TOEVAL GEZOCHT vier studiebijeenkomsten.  Lees meer

MUZIEKPROJECT JONG GELEERD…

11 februari 2012
Het praktijkonderzoek muziekeducatie is gestart!  Lees meer

THEORIEGROEP nu ook in Rotterdam

10 februari 2012
In januari 2012 is de Theoriegroep in Amsterdam haar derde jaar ingegaan. Doordat de theoriegroep zich presenteerde op de conferentie 'Kunst en Leren' kwamen er nieuwe aanmeldingen.  Lees meer

digitale fotocamera's en videocamcorders gezocht

22 december 2011
In januari 2012 start het praktijkonderzoek van het muziekproject Jong geleerd… op drie scholen in Landsmeer.  Lees meer

uitgebreide verslagen conferentie 'Kunst en Leren'

19 december 2011
Lees de verslagen en bekijk de integrale voordrachten van de sprekers Robbert Dijkgraaf en Bert van Oers.  Lees meer

Conferentie ‘Kunst en Leren’ op 9 november 2011

25 oktober 2011
Er zijn nog plaatsen! Aanmelden kan nog t/m 28 oktober.  Lees meer

Teamlid/ projectmedewerker gezocht

24 oktober 2011
Ter uitbreiding van het team zoekt TOEVAL GEZOCHT een teamlid/ projectmedewerker voor gemiddeld 10 uur per week.  Lees meer

Stagiaires gezocht

20 oktober 2011
'Jong geleerd...' is het driejarige muziekproject van TOEVAL GEZOCHT.  Lees meer

TOEVAL GEZOCHT is verhuisd

1 oktober 2011
Het nieuwe adres is:  Lees meer

Tentoonstelling 'Op avontuur in de Natuur'

24 september 2011
In onze Nieuwsbrief van december 2010 hebben wij aangekondigd dat de tentoonstelling 'Op avontuur in de Natuur! Onderzoek naar de Gouwe Plek' te huur is. Naar aanleiding hiervan heeft zich een aantal geïnteresseerden gemeld. De tentoonstelling is daadwerkelijk op reis gegaan.  Lees meer

Netwerk van het Noorden

24 september 2011
Op 28 september komt de grote netwerkgroep van het Noorden opnieuw in Groningen bij elkaar om hun eerste gezamenlijke project uit te gaan denken. Nog steeds melden nieuwe deelnemers zich aan!  Lees meer

Eerste jaar muziekproject ‘Jong geleerd…’

10 augustus 2011
In het kader van de regeling ‘Er zit muziek in ieder kind’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie leidt TOEVAL GEZOCHT het project ‘Jong geleerd…’  Lees meer

Onderzoek eerste jaar 'Jong geleerd...'

19 juli 2011
TOEVAL GEZOCHT heeft dit jaar voor het theoretische onderzoek samengewerkt met het Lectoraat Kunsteducatie van de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten en drie onderzoekers, van wie twee docenten aan het Utrechts Conservatorium afdeling docent muziek.  Lees meer

CBK Rotterdam 'Wij maken kleuren'

19 juli 2011
Van 10 juni tot 10 juli heeft de tentoonstelling 'Wij maken kleuren' in het gebouw van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam geprijkt.  Lees meer

Uitbreiding netwerk TOEVAL GEZOCHT

19 juli 2011
Een initiatiefgroep bestaande uit Pieter Jan Struik, Geke Slagman, Bea de Vries en Natasja de Kroon hebben met steun van TOEVAL GEZOCHT hun schouders gezet onder de oprichting van een netwerk voor het noorden van Nederland.  Lees meer

Oprichting REGGIO PICCOLO in Noord-Holland

19 juli 2011
In Noord-Holland heeft zich een initiatiefgroep gevormd onder de naam REGGIO PICCOLO.  Lees meer
Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.