Vrijwilligers / stagiaires gezocht creatieve muziekeducatie

30 november 2012
Hoe ziet muziekonderwijs voor kleuters eruit dat de rol van de actieve leerling benadert; dat plaatsvindt in een realistische en betekenisvolle omgeving en dat interactie en communicatie benadrukt?

Jong geleerd... is het driejarige muziekproject van TOEVAL GEZOCHT waarin een creatieve vorm van muziekeducatie voor kleuters wordt ontwikkeld.

  • Hoe ziet muziekonderwijs voor kleuters eruit dat de rol van de actieve leerling benadert; dat plaatsvindt in een realistische en betekenisvolle omgeving en dat interactie en communicatie benadrukt?
  • Hoe ziet muziekonderwijs eruit waarin de kinderen het voortouw krijgen? Dat ervan uitgaat dat kinderen al vanaf hun geboorte een gevoel voor maat en melodie hebben en dat de muziekles erop gericht moet zijn om dat juist aan te spreken en te versterken.
  • Hoe ziet muziekonderwijs eruit dat ervan uitgaat dat kinderen muziek leren door ermee te experimenteren? Hoe creëer je optimale voorwaarden om liefde voor muziek bij kinderen te stimuleren?

Vanaf januari starten weer de muzieklessen Jong geleerd... op drie basisscholen van Landsmeer met als doel een werkwijze voor creatieve muziekeducatie in de praktijk te brengen waarin bovenstaande vragen aan bod komen.  Drie muziekdocenten begeleiden samen met de leerkracht en de stagiair / vrijwilliger kinderen uit de kleuterklassen. Op 16 januari 2013 is de kick-off van dit laatste jaar Jong geleerd… op een van de deelnemende scholen in Landsmeer.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers / stagiaires die in de periode van 16 januari t/m 30 juni 2013 (of een gedeelte daarvan) het team op de scholen willen versterken.

Het project zal een halve dag in beslag nemen. Binnen de zo genoemde projectperiode (10 - 12 weken) zal de belasting gemiddeld een hele dag zijn. Wij zoeken mensen die zich willen verdiepen in het gedachtegoed van TOEVAL GEZOCHT en interesse hebben in de ontwikkelingen van een nieuwe creatieve aanpak van muziekeducatie. Wij zoeken mensen met een pedagogische en/of muzikale achtergrond en liefde voor en/of ervaring in fotograferen en filmen van werkprocessen van kinderen. Ervaring op de computer is een pre.


TOEVAL GEZOCHT publiceert de ontwikkelde werkwijze op een later moment.

Als je geïnteresseerd bent mail naar TOEVAL GEZOCHT met informatie over je motivatie en je achtergrond.
Vragen? Mail Eva Klee (projecleider Jong geleerd…)
Meer info? Jong geleerd...
Lees ook het onderzoekspaper 'Jong geleerd… - muziekeducatie voor jonge kinderen'


www.toevalgezocht.nl

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.