Expositie ATELIER BOUWPLAATS

15 december 2016
Expositie Atelier Bouwplaats 17 december - 30 december Woon-werkgebouw Nautilus Eef Kamerbeekstraat 1004 Zeeburgereiland  Lees meer

WEBSITE Jong geleerd...creatieve muziekeducatie

20 oktober 2014
Bekijk onze nieuwe website over muziekeducatie: Jong geleerd... De neerslag van ons drie jaar durende onderzoek naar een creatieve vorm van muziekeducatie. Met goed gedocumenteerde voorbeelden, tips om zelf met muziek in de klas aan de slag te gaan, achtergrondliteratuur en meer.  Lees meer

CREDITS

30 januari 2013
In de nieuwsbrief die wij vandaag hebben verstuurd hebben wij verzuimd de beeldrechten voor een geplaatste foto te noemen. Onze oprechte excuses hiervoor!  Lees meer

ATELIER VAN LICHT

15 januari 2013
Tijdens de kerstvakantie presenteerde het Stedelijk Museum in samenwerking met Stichting Atelier van Licht het pilot project Atelier van Licht in de studio‚Äôs van het museum.  Lees meer

Website Atelier van Licht online

9 november 2012
In Atelier van Licht krijgen jonge kinderen de tijd en ruimte om hun eigen onderzoek te doen naar allerlei aspecten van het verschijnsel licht.  Lees meer

Atelier van Licht

17 oktober 2012
Het Atelier van Licht bereidt momenteel een pilotproject Atelier van Licht voor dat tijdens het Amsterdam Light Festival gerealiseerd zal worden.  Lees meer

VRIJWILLIGERS/ STAGIAIRES GEZOCHT

10 oktober 2012
Wij zijn op dit moment op zoek naar verschillende vrijwilligers en / of stagiaires.  Lees meer

Team Toeval gezocht

9 oktober 2012
Nieuws over het team van TOEVAL GEZOCHT.  Lees meer

team TOEVAL GEZOCHT is op vakantie

2 augustus 2012
Wij zijn op vakantie.  Lees meer

vrijwilligers/ stagiaires met ervaring gezocht

29 juli 2012
Voor diverse bureauwerkzaamheden zijn wij op zoek naar ervaren vrijwilligers/stagiaires die ons werk uit handen kunnen nemen.  Lees meer

UITBREIDING TEAM

20 februari 2012
Twee nieuwe mensen zijn onze gelederen komen versterken: Christie de Wit en Sytske Kok.  Lees meer

Teamlid/ projectmedewerker gezocht

24 oktober 2011
Ter uitbreiding van het team zoekt TOEVAL GEZOCHT een teamlid/ projectmedewerker voor gemiddeld 10 uur per week.  Lees meer

TOEVAL GEZOCHT is verhuisd

1 oktober 2011
Het nieuwe adres is:  Lees meer
Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.