Teamlid/ projectmedewerker gezocht

24 oktober 2011
Ter uitbreiding van het team zoekt TOEVAL GEZOCHT een teamlid/ projectmedewerker voor gemiddeld 10 uur per week.

TOEVAL GEZOCHT is een kleine, dynamische stichting die tot doel heeft de potenties van jonge kinderen te onderzoeken, zichtbaar te maken en te stimuleren. En die tevens het aandeel van jonge kinderen in het culturele leven en in kunstinstellingen wil versterken. TOEVAL GEZOCHT ziet kinderen als kunstenaars en wetenschappers in de dop, die met hun onderzoekende en creatieve capaciteiten van meet af aan volwaardige cultuurbouwers zijn.
TOEVAL GEZOCHT onderzoekt de essentiële rol van kunst in het leerproces van kinderen.
Het team van TOEVAL GEZOCHT kenmerkt zich door gedrevenheid en inzet.

TOEVAL GEZOCHT zoekt een

teamlid/ projectmedewerker

(t/m juli 2012, gemiddeld 10 uur per week)


Functie
Wij zoeken een enthousiast persoon die zich wil verdiepen in de werkwijze en uitgangspunten van de stichting en deze in nauwe samenwerking met het bestaande team verder wil ontwikkelen. Affiniteit met jonge kinderen is van groot belang. Wij zoeken een flexibele, initiatiefrijke en ambitieuze persoon die openstaat voor vernieuwing en ontwikkeling in het eigen denken en daarnaast een grote liefde voor de kunsten heeft. Daarnaast verwachten wij inzicht en ervaring in de financiële en zakelijke aspecten van een kleine organisatie en in fondsenwerving.
Na een inwerk- / meeloopperiode van drie tot vier weken zal de eerste taak zijn: het in samenspraak met het team ontwikkelen en opzetten van een nieuw multidisciplinair kunstproject. Dit houdt in: conceptontwikkeling, samenwerking opbouwen met basisonderwijs en kunstenaars, begroting en financiering opzetten en rond krijgen.

Functie-eisen
- Zelfstandig werk- en denkniveau met een kunsteducatieve, kunstmanagement of pedagogische achtergrond. Een academische opleiding en/of master strekt tot aanbeveling.
- Plezier in het netwerken
- Ervaring in fondsenwerving en sponsoring
- Goede schrijfvaardigheid
- Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
- Gewend om via mail te communiceren

Wat bieden wij
Inhoudelijke uitdagingen en een gevarieerde, veelzijdige werkomgeving. Voor de periode t/m juli 2012 biedt TOEVAL GEZOCHT betaling op basis van 10 uur per week. Tijdens de af te spreken inwerk- en proefperiode zullen regelmatig evaluatiegesprekken plaats vinden. Na gebleken geschiktheid en voldoende middelen zullen langer lopende afspraken worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u op maandag en donderdag telefonisch contact opnemen met Eva Klee (06-11248491) of mailen naar: info@toevalgezocht.nl.

Sollicitaties met cv graag voor 14 november aan: info@toevalgezocht.nl, t.a.v. Annemieke Huisingh

Meer informatie over TOEVAL GEZOCHT vindt u op deze website.

Download hier de functieomschrijving als PDF.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.