Kom op 16 juni naar de Klankenparade Landsmeer

1 juni 2013
U bent op 16 juni welkom op de Klankenparade Landsmeer - een ochtend vol muziek voor en door Landsmeerders in het centrum van het dorp. Stap op de fiets of loop het dorp in en luister naar een parade van muziekstijlen en combinaties.  Lees meer

Het jonge kind als onderzoeker, symposium in Leeuwarden

29 januari 2013
Het netwerk Toeval Gezocht Friesland, Ateliers Majeurs en de Pabo van de NHL Hogeschool organiseert het symposium 'Het jonge kind als onderzoeker'.  Lees meer

theoriegroep TOEVAL GEZOCHT

29 januari 2013
In januari is de theoriegroep van TOEVAL GEZOCHT begonnen aan haar derde jaar.  Lees meer

Studiedag ‘Implicit Learning in Music’

13 januari 2013
Iedereen die professioneel met muziekeducatie bezig is, heeft een rugzak vol parate werkvormen om de muzikaliteit van jonge kinderen doelgericht te ontwikkelen.  Lees meer

Babelut Festival 2013: muziek en theater voor de allerkleinsten

12 januari 2013
Van woensdag 27 februari tot en met zondag 3 maart vindt op domein Dommelhof in Neerpelt (B) de derde editie van Babelut Festival plaats.  Lees meer

Netwerk Fryslân

10 oktober 2012
In de zomer heeft de netwerkgroep Fryslân het initiatief genomen om binnen een Cultuurwerkplaats van de NHL Hogeschool twee projecten geïnspireerd op de werkwijze van TOEVAL GEZOCHT te realiseren.  Lees meer

Theoriegroep Rotterdam

10 oktober 2012
Theoriegroep Kunst & Cultuur & Onderwijs - dé boekenclub in Rotterdam voor liefhebbers van kunsteducatie!  Lees meer

Theoriegroep Amsterdam

30 september 2012
De theoriegroep bestaat al dit hele jaar uit ongeveer 12 mensen, die weer met veel plezier hebben gelezen en gediscussieerd.  Lees meer

OPROEP STUDIEBIJEENKOMST JONG GELEERD… OP 7 JUNI 2012

28 april 2012
Luister en denk mee met een uniek project op het gebied van muziekeducatie.  Lees meer

OPROEP STUDIEGROEP JONG GELEERD…

20 februari 2012
Het praktijkonderzoek op de basisscholen in Landsmeer is gestart! Parallel hieraan organiseert TOEVAL GEZOCHT vier studiebijeenkomsten.  Lees meer

THEORIEGROEP nu ook in Rotterdam

10 februari 2012
In januari 2012 is de Theoriegroep in Amsterdam haar derde jaar ingegaan. Doordat de theoriegroep zich presenteerde op de conferentie 'Kunst en Leren' kwamen er nieuwe aanmeldingen.  Lees meer

uitgebreide verslagen conferentie 'Kunst en Leren'

19 december 2011
Lees de verslagen en bekijk de integrale voordrachten van de sprekers Robbert Dijkgraaf en Bert van Oers.  Lees meer

Conferentie ‘Kunst en Leren’ op 9 november 2011

25 oktober 2011
Er zijn nog plaatsen! Aanmelden kan nog t/m 28 oktober.  Lees meer

Tentoonstelling 'Op avontuur in de Natuur'

24 september 2011
In onze Nieuwsbrief van december 2010 hebben wij aangekondigd dat de tentoonstelling 'Op avontuur in de Natuur! Onderzoek naar de Gouwe Plek' te huur is. Naar aanleiding hiervan heeft zich een aantal geïnteresseerden gemeld. De tentoonstelling is daadwerkelijk op reis gegaan.  Lees meer

Netwerk van het Noorden

24 september 2011
Op 28 september komt de grote netwerkgroep van het Noorden opnieuw in Groningen bij elkaar om hun eerste gezamenlijke project uit te gaan denken. Nog steeds melden nieuwe deelnemers zich aan!  Lees meer

CBK Rotterdam 'Wij maken kleuren'

19 juli 2011
Van 10 juni tot 10 juli heeft de tentoonstelling 'Wij maken kleuren' in het gebouw van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam geprijkt.  Lees meer

Uitbreiding netwerk TOEVAL GEZOCHT

19 juli 2011
Een initiatiefgroep bestaande uit Pieter Jan Struik, Geke Slagman, Bea de Vries en Natasja de Kroon hebben met steun van TOEVAL GEZOCHT hun schouders gezet onder de oprichting van een netwerk voor het noorden van Nederland.  Lees meer

Oprichting REGGIO PICCOLO in Noord-Holland

19 juli 2011
In Noord-Holland heeft zich een initiatiefgroep gevormd onder de naam REGGIO PICCOLO.  Lees meer
Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.