Kom op 16 juni naar de Klankenparade Landsmeer

1 juni 2013
U bent op 16 juni welkom op de Klankenparade Landsmeer - een ochtend vol muziek voor en door Landsmeerders in het centrum van het dorp. Stap op de fiets of loop het dorp in en luister naar een parade van muziekstijlen en combinaties.
muzikale route door Landsmeer

Je komt er van alles tegen - jong talent, amateurs en professionals. Improviserende en dansende kinderen, klassieke muziek, coole raps, klankcollages met zelfgebouwde blaasinstrumenten, een duo harp/dwarsfluit, koperklanken, gitaar en zang, violen, piano, zangkoren, klarinetten en nog veel meer.

Op drie overdekte hoofdlocaties geven basisschoolkinderen (groepen 1 t/m 8) van De Stap, De Wagemaker en De Hoeksteen presentaties van ongeveer 20 minuten. De concertjes op de hoofdlocaties beginnen om 10.30, 11.30 en 12.30 uur. Hier krijgt u ook een plattegrond met de route en de deelnemers van de Klankenparade Landsmeer (zie ook pdf). Op weg van de ene naar de andere hoofdlocatie komt u lopend of fietsend verschillende kleine huiskamerachtige concerten tegen. Wij wensen u nu alvast heel veel plezier bij deze muzikale ontdekkingsreis!

De Klankenparade is tevens de feestelijke afsluiting van ons driejarige muziekeducatieproject Jong geleerd… waarin TOEVAL GEZOCHT in samenwerking met basisscholen uit Landsmeer, muziekvereniging Amicitia en Amsterdam Sinfonietta een vorm van creatieve muziekeducatie voor kleuters heeft ontwikkeld. Een centraal uitgangspunt hierin is dat wij muziekonderwijs op school steeds willen verbinden met muziek thuis en muziek in de gemeenschap. In de Klankenparade geven wij dit op een grootschalige manier vorm.

De Klankenparade kwam tot stand dankzij een vruchtbare samenwerking tussen stichting TOEVAL GEZOCHT, Amicitia (de muziekvereniging uit Landsmeer) en SEL (Stichting Evenementen Landsmeer).

Download hier de flyer van de Klankenparade Landsmeer.
Download hier de poster van de Klankenparade Landsmeer.
Lees meer over Jong geleerd

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.