Babelut Festival 2013: muziek en theater voor de allerkleinsten

12 januari 2013
Van woensdag 27 februari tot en met zondag 3 maart vindt op domein Dommelhof in Neerpelt (B) de derde editie van Babelut Festival plaats.

Het festival dompelt 0- tot 4-jarigen onder in de wereld van muziek en theater. Deze editie zit boordevol prachtige voorstellingen en workshops voor baby’s, peuters en volwassenen.

Kinderen hebben een aangeboren zin voor spel en een drang naar nieuwe ontdekkingen. De openheid van baby’s en peuters is een ongelooflijke inspiratiebron om samen met hen op muzikale ontdekkingstocht te gaan. Babelut Festival ging in heel Europa op zoek naar pareltjes van theatervoorstellingen en workshops, waarbij muziek telkens een centrale plaats inneemt. Het resultaat is een programma vol internationale artiesten. Ze nemen de toeschouwertjes mee op een reis doorheen hun universum. De ene keer knotsgek en luidruchtig, dan weer stil en ontroerend. Babelut Festival laat niemand onbewogen!

De keuze voor theatervoorstellingen waarbij live muziek centraal staat, maakt het festival uniek in Europa. Twee voorstellingen - Bzzz’t en Musica Piccola – gaan in première tijdens het festival.

Babelut Festival is een organisatie van Musica – Impulscentrum voor Muziek, Theater De Spiegel en Provinciaal Domein Dommelhof.

Meer info en programma: www.musica.be

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.