De kunst van jonge kinderen

10 oktober 2020
TOEVAL GEZOCHT start samen met de Flevoparkschool, De Kaap (beide onder bestuur van STAIJ) en Framer Framed een langlopend en verdiepend project van onderwijsvernieuwing. Een team van kunstenaars en pedagogen gaat gedurende drie jaar samenwerken met de directies, bevo-docenten, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kleutergroepen en de 3-jarige peutergroepen. Doel: kunst en cultuur integreren in het dagelijks onderwijs geïnspireerd door de werkwijze van Reggio Emilia.  Lees meer

Atelier van Licht in Framer Framed

19 december 2019
Atelier van Licht herrijst in de presentatie-instelling Framer Framed, Oranje-Vrijstaatkade 71, Amsterdam. Van 21 december 2019 tot 3 februari 2020. Families met kinderen van 3-12 jaar kunnen hier zelfstandig en in alle vrijheid onderzoeken, experimenteren en verbeelden met de natuurlijke fenomenen van LICHT: projectie, lichtbreking, reflectie, schaduwen en zoveel meer.  Lees meer

Atelier Bouwplaats

24 november 2016
Atelier Bouwplaats open tot 21 december 2016  Lees meer

Muzieklessen Jong geleerd... opnieuw op de scholen gestart

16 januari 2013
Op 16 januari was de kick-off van de praktijklessen van het derde jaar Jong geleerd… De teams van de drie deelnemende scholen in Landsmeer, de directieleden en een aantal leerkrachten van groep vier kwamen bij elkaar voor de start van dit muzikale jaar.  Lees meer

Vrijwilligers / stagiaires gezocht creatieve muziekeducatie

30 november 2012
Hoe ziet muziekonderwijs voor kleuters eruit dat de rol van de actieve leerling benadert; dat plaatsvindt in een realistische en betekenisvolle omgeving en dat interactie en communicatie benadrukt?  Lees meer

Vrijwilligers / stagiaires gezocht

1 oktober 2012
Jong geleerd... is het driejarige muziekproject van TOEVAL GEZOCHT. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers / stagiaires.  Lees meer

het derde jaar Jong geleerd...

20 september 2012
Het derde en laatste jaar van ons muziekproject Jong geleerd... staat in het teken van het in de praktijk brengen van de ontwikkelde aanpak en het overdraagbaar maken van deze creatieve vorm van muziekeducatie.  Lees meer

MUZIEKPROJECT JONG GELEERD…

11 februari 2012
Het praktijkonderzoek muziekeducatie is gestart!  Lees meer

digitale fotocamera's en videocamcorders gezocht

22 december 2011
In januari 2012 start het praktijkonderzoek van het muziekproject Jong geleerd… op drie scholen in Landsmeer.  Lees meer

Stagiaires gezocht

20 oktober 2011
'Jong geleerd...' is het driejarige muziekproject van TOEVAL GEZOCHT.  Lees meer

Eerste jaar muziekproject ‘Jong geleerd…’

10 augustus 2011
In het kader van de regeling ‘Er zit muziek in ieder kind’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie leidt TOEVAL GEZOCHT het project ‘Jong geleerd…’  Lees meer
Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.