Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Atelier op school - V

ODS De Zeppelin

1 juni – 12 juli 2009

Atelier op school - IV

De Wilgenstam, Rotterdam

16 maart – 14 juni 2009

Atelier op school - III

De Wilgenstam, Rotterdam

16 maart – 28 juni 2009

Atelier op school - II

Basisschool Imelda, Rotterdam

16 maart – 21 juni 2009

Atelier op school - I

Basisschool Mr. Van Eijck, Rotterdam

9 maart – 10 mei 2009

Cultura Familia III

Basisschool De Familieschool, Heerhugowaard

23 februari – 10 mei 2009

Cultura Familia IV - muziekproject

Basisschool De Familieschool, Heerhugowaard

23 februari – 26 april 2009

Cultura Familia II

Basisschool De Familieschool, Heerhugowaard

16 februari – 26 april 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.