Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Atelier op school - IV

De Wilgenstam, Rotterdam

Het atelier voor groep 1 / 2 van De Wilgenstam is helemaal leeg op een paar kasten met spullen na. Het team heeft wit papier op de grond en de muur geplakt. Alle kinderen en volwassenen die in het atelier gaan werken krijgen op de eerste dag een witte overall en witte sokjes. Kunstenaar Wolf Brinkman: Als ik mijn atelier binnenga dan trek ik vaak een overall aan. Dan kan ik vies worden en ik moet langer in mijn atelier blijven. Ik zoek naar een frame, een onzichtbaar grid dat alle mogelijkheid en ruimte schept om ze te laten beginnen maar waarin we toch genoeg toeval kunnen vinden om ons te laten verassen. Iedereen is gelijk, iedereen begint als het ware als een onbeschreven stuk wit papier. De eerste dag begint met een verhaal van Max Velthuijs over Olifant die een wit schilderij van Krokodil koopt. Op dit schilderij is niks, maar ook alles te zien. Gedurende de atelierperiode zullen de kinderen sporen achterlaten. In eerste instantie sporen op het witte papier en op hun overalletjes. Deze sporen vormen de basis voor de verdere stappen in het onderzoek van de kinderen.

Beeldverslag

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.