Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

TOEVAL GEZOCHT - De Kameleon

Heerhugowaard

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - De Boet

't Veld

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - BS Tjaddinx

't Veld

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - Mariaschool

't Veld

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - Familieschool

Heerhugowaard

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - Montessorischool

Heerhugowaard

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - De Trimaran

Edam

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - BS De Nieuwe school

Edam

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - OBS De Piramide

Edam

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - Startnest

Uithoorn

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - Jan Hekmanschool

Ouderkerk aan de Amstel

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - OBS De Grote Beer

Duivendrecht

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - A. Roozendaalschool

Amsterdam

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - Slootermeerschool

Amsterdam

20 augustus – 12 oktober 2007

TOEVAL GEZOCHT - ABBS Sloterplas

Amsterdam

20 augustus – 12 oktober 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.