Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Atelier op school - I

Basisschool Mr. Van Eijck, Rotterdam

Op het speelpleintje van de peuters van Basisschool Mr. Van Eijk staat een grote partytent, dit is het atelier van groep 1 / 2.
Materialen maken me nieuwsgierig. Ik word door het materiaal verleid om aan de slag te gaan. Kan ik het rekken, kan ik het gieten of plakken?, zegt kunstenaar Eugenie Bakker.
Het team geeft de kinderen de eerste atelierochtend een rolletje plakband. Een materiaal dat kinderen wel kennen, maar dat niet bedacht is voor creatieve doelen. Plakband is aantrekkelijk en in het kader van het creatieve proces ligt het niet vast wat je ermee moet doen. Ze kunnen dat dus zelf ontdekken. De vraag “Wat kun je allemaal doen met plakband?” zal op de eerste atelierochtend de focus zijn.

Beeldverslag

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.