Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Cultura Familia III

Basisschool De Familieschool, Heerhugowaard

Sinds de grote vakantie zitten de kinderen van groep 3A van De Familieschool bij elkaar in de klas. Ze leren elkaar steeds beter kennen en er ontstaan nieuwe vriendschappen. Alle kinderen hebben de afgelopen tijd leren lezen en schrijven. En als je dat kunt, dan kun je een brief schrijven aan je beste vriend waarin je vertelt dat hij zo goed is in kungfu. Of de uitnodiging lezen om ‘heel voorzichtig’ te werken met de draaimachine die een vriendje een dag eerder maakte op de gang.
In de klas heeft het team ieder kind een eigen postvakje gegeven. En er is een atelierkast met heel divers materiaal, zodat de kinderen elkaar naast brieven ook andere spannende dingen kunnen geven. Zou je ook iets aan elkaar kunnen vertellen door met houtjes en zilverdraad een piepklein glinsterend dingetje voor een ander te maken?
Als je samen iets maakt, hoe praat je dan met elkaar? Doe je dat alleen met woorden of ook met je handen en met het materiaal? Aan het eind hopen we dat we kunnen zeggen: de kinderen hebben veel nieuwe  mogelijkheden onderzocht om zich uit te drukken en te communiceren, dus in meer talen dan alleen de verbale,  aldus kunstenaar Hanneke Saaltink.

Beeldverslag

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.