Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

It Wielenfjild

OBS De Wielen, Leeuwarden

11 mei – 22 juni 2012

De Bult bij het Struunpad

OBS Plataanschool Leeuwarden

9 mei – 21 juni 2012

2e jaar Jong geleerd... onderbouw klas A

Montessorischool Landsmeer

10 januari – 19 maart 2012

2e jaar Jong geleerd... onderbouw klas B

Montessorischool Landsmeer

10 januari – 9 juli 2012

2e jaar Jong geleerd... onderbouw klas C

Montessorischool Landsmeer

10 januari – 19 maart 2012

2e jaar Jong geleerd... groep 1/2A

OBS De Wagemaker, Landsmeer

10 januari – 5 juli 2012

2e jaar Jong geleerd... groep 1/2B

OBS De Wagemaker, Landsmeer

10 januari – 5 juli 2012

2e jaar Jong geleerd... groep 1/2A

BS de Stap, Landsmeer

10 januari – 10 juli 2012

2e jaar Jong geleerd... groep 1/2B

BS de Stap, Landsmeer

10 januari – 10 juli 2012

2e jaar Jong geleerd... groep 1/2C

BS de Stap, Landsmeer

10 januari – 10 juli 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.