Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Cultura Familia II

Basisschool De Familieschool, Heerhugowaard

Omdat het project zich in het lokaal van groep 1 /2 van De Familieschool afspeelt en niet in een apart atelier, kwam kunstenaar Irma de Bruijne met het voorstel om de ruimte van de klas, de inrichting en de aankleding als uitgangspunt te kiezen.

Het was voor  het team heel spannend om de eerste dag de reactie van de kinderen af te wachten, maar het bijzondere was dat de kinderen, na enkele opmerkingen dat alles zo anders was geworden, al snel tot de orde van de dag overgingen en verhalen vertelden over wat ze meegemaakt hadden. Geen kind vond het saai.

Nu het project op gang is blijven we schuiven in de klas op basis van wat we bij de kinderen zien gebeuren. We zijn begonnen met bouwen, op allerlei verschillende manieren met verschillende materialen. Om de communicatie tussen de kinderen te versterken hebben we het onderwerp ‘post’ ingebracht.

Beeldverslag

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.