Conferentie
Kunst en Leren

9 november 2011
TOEVAL GEZOCHT en Cultuurnetwerk Nederland organiseerden op 9 november 2011 de conferentie ‘Kunst en Leren’ in Utrecht. In deze conferentie stond de relatie tussen kunst en leren centraal.  Lees meer

tentoonstelling
'Wij maken kleuren'

10 juni – 10 juli 2011
De resultaten van Atelier van Kleur waren van 10 juni tot 10 juli 2011 te zien in de Kunstuitleen van het Centrum Beeldende Kunst.  Lees meer

concert
Het Groot Marktplein Concert

20 april 2011
Op 20 april 2011 vindt de eerste editie plaats van de muzikale activiteit ‘Landsmeer Muziekdorp’. Dit is het resultaat van een samenwerking van toeval gezocht met Muziekvereniging Amicitia en het Fort van de Verbeelding.  Lees meer
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.