Het Groot Marktplein Concert

Op 20 april 2011 vindt de eerste editie plaats van de muzikale activiteit ‘Landsmeer Muziekdorp’. Dit is het resultaat van een samenwerking van toeval gezocht met Muziekvereniging Amicitia en het Fort van de Verbeelding.

800 kinderen geven samen met het grote harmonie-orkest van Amicitia een spetterend concert op het zonovergoten dorpsplein van Landsmeer. Alle kinderen van vier van de vijf basisscholen zijn van de partij en in groepen verdeeld van onderbouw, midden- en bovenbouw spelen ze allemaal hun eigen partij.

Dit project is onderdeel van het driejarige project Jong geleerd , in het kader van ‘Muziek in ieder Kind’, de regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.