conferentie
'Op avontuur in de natuur!'

19 juni 2010
Met de opening van de tentoonstelling organiseerde TOEVAL GEZOCHT een conferentie met de gelijknamige titel 'Op avontuur in de natuur! Onderzoek naar de Gouwe Plek'.  Lees meer

tentoonstelling
'Op avontuur in de natuur!'

19 – 20 juni 2010
Op 19 juni 2010 opende in het Zaans Museum de tentoonstelling 'Op avontuur in de natuur!'.  Lees meer

netwerkbijeenkomst
‘Het per-ongelukke goed proberen te doen'

17 juni 2010
Presentatie van het onderzoek naar de rol van de kunstenaar in het creatieve leerproces van kinderen.  Lees meer
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.