OPROEP STUDIEBIJEENKOMST JONG GELEERD… OP 7 JUNI 2012

3 mei 2012
Luister en denk mee met een uniek project op het gebied van muziekeducatie.  Lees meer

regionale studiegroep
'Op avontuur in de natuur'

25 maart – 20 mei 2010
In 2010 organiseerde TOEVAL GEZOCHT voor het eerst parallel aan een lopend project een studiegroep die het project ging volgen en eigen reflecties hierover geven.  Lees meer
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.