'Op avontuur in de natuur!'

Op 19 juni 2010 opende in het Zaans Museum de tentoonstelling 'Op avontuur in de natuur!'.

De tentoonstelling gaf een overzicht van de vele onderzoeken van de kinderen naar de Gouwe Plek, en werd geopend door Fockelien Renckens, directeur van het Zaans Museum. Zij sprak alle aanwezige kinderen, de ouders, het team en alle bezoekers toe en nodigde vervolgens iedereen uit voor een rondleiding in het museum en in het bijzonder in het Verkadepaviljoen.
Download hier een beschrijving van de tentoonstelling.
Bekijk hier de dagelijkse documentatie van het project 'Op avontuur in de natuur! Onderzoek naar de Gouwe Plek'.

Fockelien Renckens
Foto: Paul van der Klei
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.