'Op avontuur in de natuur!'

Met de opening van de tentoonstelling organiseerde TOEVAL GEZOCHT een conferentie met de gelijknamige titel 'Op avontuur in de natuur! Onderzoek naar de Gouwe Plek'.

Deze conferentie telde 60 conferentiegangers. Wij hadden op 100 deelnemers gerekend, maar doordat Nederland op die middag voetbalde, hadden we een geduchte concurrent.

Gelijktijdig met deze conferentie, waar alle ouders van de kinderen die hadden deelgenomen aan het project, ook van harte welkom waren, heeft het Zaans Museum in samenwerking met TOEVAL GEZOCHT een kinderprogramma voor alle kinderen die mee deden aan het project gerealiseerd. De kinderen gingen onder begeleiding van twee museumdocenten naar buiten om een deel van de Kalverpolderwandeling te maken in het gebied grenzend aan het museum. Het gebied van deze bijzondere wandeling lijkt veel op de Gouwe Plek. De kinderen werden opnieuw aangemoedigd om te tekenen wat zij zien. Omdat het halverwege begon te regenen hebben de kinderen in het atelier van het museum verdergewerkt. Hier kregen zij tekenmaterialen en klei aangeboden.

Tijno Voors van het bestuur van TOEVAL GEZOCHT opende met een persoonlijk verhaal deze conferentie. Hij werd gevolgd door Adèle Poelmans, directeur basisschool St. Augustinus. Zij vertelde over de school en de inspirerende samenwerking met TOEVAL GEZOCHT.
De volgende twee sprekers waren Annemieke Huisingh, projectleider TOEVAL GEZOCHT / pedagoog, en Eva Klee, beeldend kunstenaar en projectmedewerker TOEVAL GEZOCHT.
Beiden gingen geïllustreerd met veel beeldmateriaal in op de achtergronden van dit project. Annemieke Huisingh richtte zich daarbij op de theoretische kant van het verhaal, met name op de gekozen interventies, Eva Klee gaf interpretaties uit het documentatiemateriaal van dit project als beeldend kunstenaar.
Wetenschapsjournalist Mark Mieras gaf vervolgens een voordracht over ‘het ontsteken van de vonk bij kinderen’ in het licht van de hersenwetenschappen.

Aan het einde van de middag was nog kort tijd voor vragen en discussie.
Vervolgens kon men met een drankje nog even napraten en de tentoonstelling nog eens rustig bekijken. De kinderen en ouders die mee waren geweest naar de Kalverpolderwandeling voegden zich op dit moment weer bij de groep conferentiegangers.

Adèle Poelmans
Foto: Eva Klee
Tijdens de Kalverpolderwandeling
Foto: Paul van der Klei
Tijdens de Kalverpolderwandeling
Foto: Paul van der Klei
Tijdens de Kalverpolderwandeling
Foto: Paul van der Klei
Tijdens de Kalverpolderwandeling
Foto: Paul van der Klei
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.