Zó klinkt Landsmeer! Eindpresentaties 2e jaar Jong geleerd…

Op drie verschillende avonden hebben we het 2e jaar van ons muziekproject Jong geleerd... feestelijk afgesloten.

Op 3, 4 en 5 juli 2012 was de feestelijke eindpresentatie van de drie basisscholen (De Stap, De Wagemaker en de Montessorischool) in het Dorpshuis van Landsmeer.

Alle groepen 1, 2, 3 en 4 van basisschool De Stap, De Wagemaker en de Montessorischool, de ouders, een strijkkwintet van Amsterdam Sinfonietta en het opleidingsorkest van Muziekvereniging Amicitia o.l.v. Mischa Sporck kwamen bijeen om het tweede jaar van Jong geleerd… af te sluiten. In totaal hebben ruim 420 kinderen opgetreden en waren er zeker twee keer zoveel ouders, grootouders, broertjes en zusjes aanwezig. Drie keer een groots muzikaal feest met in totaal bijna 1300 personen.

De groepen 3 en 4 hebben op school workshops gedaan met blaasinstrumenten van Evert Josemanders. Zij gaven een concertje op zelfgemaakte instrumenten en rapten onder leiding van een klasgenootje ritmische woorden en zinnen.
De drie muziekdocenten van TOEVAL GEZOCHT hebben met de kleutergroepen hun eigen kleine composities voorbereid die ze op het podium ten gehore brachten. Aan de wanden en op een scherm achter het podium werden hun tekeningen en grafische composities getoond. De onderwerpen waar ze zich door hebben laten inspireren waren: Liedjes voor de Maan, het Ratteneiland en het Luisterpark, onderwerpen uit hun eigen leven in en rond de school.
Het was ontroerend om te zien en te horen hoe deze jonge kinderen op zowel eigen gemaakte als bestaande instrumenten in kleine groepjes samen speelden en zich kleine componisten, improviseerders, dirigenten en zangers toonden.
Amsterdam Sinfonietta en Amicitia begeleiden de kinderen hierbij, maar hadden ook zelfstandige optredens.
Componist/dirigent Leonard van Goudoever en muzikant/workshopleider/presentator Evert Josemanders smeedden het steeds tot een geheel, waardoor het heel afwisselende en inspirerende happenings werden. Het speciaal gecomponeerde lied ‘Hoe klinkt Landsmeer’ werd  vol enthousiasme door alle kinderen en ouders gezongen.

Bekijk de videofilmpjes Zo klinkt Landsmeer! van basisschool De Stap en De Wagemaker.


Deze presentatie is een onderdeel van het driejarige project Jong geleerd…, in het kader van ‘Muziek in ieder Kind’, de regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

de kippengroep met Doris, Britta, Mara en Ivan
Foto: Nellie de Boer
de maan moet dansen
Foto: Nellie de Boer
Amsterdam Sinfonietta
Foto: Nellie de Boer
de kinderen spelen op zelfgemaakte toeters
Foto: Nellie de Boer
Opleidingsorkest Amicitia
Foto: Nellie de Boer
de ouders
Foto: Nellie de Boer
de ouders
Foto: Nellie de Boer
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.