Klankenparade Landsmeer

Het driejarig project Jong geleerd... is op 16 juni 2013 afgesloten met de Klankenparade

Het 3e jaar van het muziekeducatieproject Jong geleerd…, waarin TOEVAL GEZOCHT in samenwerking met basisscholen en muziekvereniging Amicitia uit Landsmeer en Amsterdam Sinfonietta een creatieve vorm van muziekeducatie voor kleuters heeft ontwikkeld, is op 16 juni afgesloten met de feestelijke Klankenparade. De hele zondagochtend was het dorpscentrum van Landsmeer een zinderend podium voor een muzikale verrassingstocht langs allerlei locaties. Binnen én buiten was muziek te beluisteren van jong talent, amateurs en professionals uit Landsmeer. Het publiek kwam overal allerlei muziekstijlen en combinaties tegen. Improviserende kinderen, klassieke muziek, coole raps, klankcollages met zelfgebouwde blaasinstrumenten, zang en gitaar, een duo harp/dwarsfluit, zangkoren, klarinetten, koperklanken, fagot, violen, piano en nog veel meer.

In het Dorpshuis waren ouders, broertjes, zusjes oma’s, opa’s, andere familieleden en buren toegestroomd voor een afwisselend programma met de kleuters, musici van Amsterdam Sinfonietta en het opleidingsorkest van Amicitia o.l.v. Mischa Sporck. De kleuters hadden een half jaar geëxperimenteerd met muziek in de breedste zin van het woord. Het onderwerp waardoor zij zich lieten inspireren was de geluiden van thuis. Wekelijks componeerden, zongen, dansten, dirigeerden, luisterden, praatten zij over en tekenden zij muziek. Tijdens de Klankenparade brachten de kleuters, met als partituur zelfgemaakte tekeningen, hun eigen, kleine composities ten gehore. In de volle zaal werd hierop enthousiast en trots gereageerd.  

In een serie koorworkshops met de muziekdocenten Eva Scholten en Bregje van Goudoever hadden de kinderen van groepen 3 & 4 heel veel met elkaar gezongen, dát was te horen in het Gemeentehuis van Landsmeer dat voor deze gelegenheid speciaal op zondag open was.

Spetterende concerten onder leiding van Evert Josemanders en Arjen de Groot klonken in een leeg bedrijfspand. Het waren de resultaten van de inspirerende Avonturentoetertocht van de groepen
5 & 6 en van het aanstekelijke Raplab van de groepen 7 & 8.

Met de Klankenparade gaf TOEVAL GEZOCHT op een grootschalige manier vorm aan haar centrale uitgangspunt dat zij muziekonderwijs op school met muziek thuis en met muziek in de gemeenschap wil verbinden.

Partners in de Klankenparade waren Toeval gezocht, muziekvereniging Amicitia, SEL (Stichting Evenementen Landsmeer), de gemeente Landsmeer, OBS De Stap. OBS de Wagemaker, PCB de Hoeksteen.           Deze presentatie is een onderdeel van het driejarige project Jong geleerd…, in het kader van Muziek in ieder kind.

De Klankenparade werd ruimhartig ondersteund door het VSBfonds.

Route Klankenparade
Meedoen met Amsterdam Sinfonietta in het Dorpshuis
Foto: Nellie de Boer
Opleidingsorkest Amicitia in het drukke Dorpshuis
Foto: Nellie de Boer
Kleuters treden op in het Dorpshuis
Foto: Nellie de Boer
Koperklanken van New Trombone Collective buiten
Foto: Marcel Molle
Muziek in het café van het Dorpshuis
Foto: Nellie de Boer
Dwarsfluitinstructies bij de familie McCall en Gieler
Foto: Marcel Molle
De kinderen zingen voor een volle zaal in het gemeentehuis
Foto: Marcel Molle
Fagot, dwarsfluit en klarinet op straat
Foto: Marcel Molle
Ouder en lerarenkoor
Foto: Marcel Molle
Beginopstelling van de Avonturentoetertocht
Foto: Marcel Molle
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.