Boek TOEVAL GEZOCHT

De eerste bijeenkomst van 2009 is gewijd aan de feestelijke boekpresentatie van ‘TOEVAL GEZOCHT kunst, kunstenaars en jonge kinderen’.

De presentatie vond plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

In aanwezigheid van bijna 200 mensen, onder wie de betrokken kunstenaars en deelnemende scholen, houdt wetenschapsjournalist Mark Mieras een voordracht over de hersenontwikkeling van jonge kinderen en creativiteit. Daarna reikt Hans Muiderman, voorzitter van toeval gezocht, de eerste exemplaren uit aan Judith van Kranendonk, directeur generaal Cultuur van het ministerie van OCW en Robbert Dijkgraaf, mathematisch fysicus en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hierna spreken zij over het belang van kunst en wetenschap als ontstekingsmechanismen voor de kracht van jonge kinderen.

Lees hier meer over de inhoud van het boek.

ISBN 9 789047 701255 Uitgeverij Lemniscaat
Mark Mieras
Robbert Dijkgraaf, Judith van Kranendonk en Hans Muiderman
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.