Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Lorenzo heeft een regenworm mee naar binnen genomen. Hij heeft hem in een glazen pot gedaan. Eerst zat er maar één worm in het glas nu zijn het er twee, een gewone en een hele korte.

Lorenzo: 'Kijk mijn wormpje heeft een baby'tje gekregen. Maar waarom beweegt hij niet? Omdat die net geboren is?'

70

Omdat die net geboren is

dag 10
21 april 2010
Kijk mijn wormpje heeft een baby'tje gekregen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.