Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Onder de grond hebben ze wel klein eten

Jamy-Lee, Elsa en Whitney plukken gras en strooien dat over gedeeltes waar geen gras zit.

Jamy-Lee: Wij strooien gras voor de beestjes. Ze zitten onder de grond en als ze bij mooi weer eruit komen hebben zij te eten.
Elsa: Onder de grond heb je niet veel eten. Als ze eruit komen hebben ze meteen eten.
Whitney: Onder de grond hebben ze wel klein eten.
Jamy-Lee: Ze hebben niet zo veel eten.
Whitney: Wij moeten ze dus iets geven.

71

Klein eten onder de grond

dag 10
21 april 2010
Jamy-Lee en Elsa strooien gras over de grond
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.