Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Op avontuur in de natuur

Basisschool St. Augustinus, Landsmeer

Gedurende de maanden maart en april 2010 gaat het team onder leiding van Irma de Bruijne twee ochtenden per week met de groep oudste kleuters aan het werk in het speciaal hiervoor ingerichte atelier op school. Hiervoor is gedurende het project het speellokaal omgebouwd tot atelier. De St. Augustinusschool is gelegen aan het natuurgebied het Ilperveld en de natuur speelt een belangrijke rol in het dagelijkse schoolleven van de kinderen. Centraal in dit project staat: ‘kijken’, observeren van de natuur die de school omringt en het op vele manieren representeren van wat er te zien valt en door de kinderen mee naar binnen wordt genomen. Het team heeft besloten aan het begin van iedere werkochtend met de kinderen naar buiten te gaan om dit te stimuleren. Dit onderwerp is mede geïnspireerd op de tekeningen in de Verkade albums die in het Zaans Museum getoond worden. Het proces met de kinderen en de resultaten zullen na afloop van deze periode tegelijk met een selectie uit deze aquarellen in het Zaans Museum gepresenteerd en tentoongesteld worden.

Bekijk een impressie van de tentoonstelling 'Op avontuur in de natuur!'

Beeldverslag

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.