Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Rohid: 'Waarom plakken slakken? En waarom heeft hij geen pootjes?'
Lorenzo: 'Er zit heel veel slijm om, daar blijft hij ergens aan plakken. Hij gaat met zijn slijm (doet voor hoe en bukt). Hij loopt over het slijm.'
Rohid: 'Maar hij heeft geen pootjes.'
Lorenzo: 'Hij gaat heel langzaam.'
Rohid: 'Is het kruipen?'
Lorenzo: 'Het is een beetje glijerig! Zo gaat hij denk ik. Ik zie een worm. Hoe loopt een worm? Hij gaat steeds een beetje in en dan een beetje uit.'

69

Hij gaat met zijn slijm

dag 10
21 april 2010
Hij gaat steeds een beetje in en dan een beetje uit
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.