Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Hannah heeft pissebedden mee naar het atelier genomen. Een groep kinderen heeft besloten om een plekje voor deze pissebedden te maken.

Sinds vandaag is er stro en zand in het atelier. Hier maken de kinderen gretig gebruik van. Zij vormen op de grond een cirkel van stro en maken in het midden een ronde opening. Hier strooien zij zand in. Voordat zij de beestjes hierin los laten, maken zij voor de zekerheid ook nog een rand van klei om de buitenrand van het stro. Zij zetten twee pissebedden op het zand.

Hannah: Deze? Deze is rustig, die is niet zo druk!
Mick: Hé!? Pissebed!
Hannah: Hij is van mij!
Mick: Hij is van jou, maar wij bewaren hem voor jou! Zij houden van elkaar!
Lorenzo: Jongens, wij doen er maar eentje in.
Mick tegen Hannah: Let je even op míjn pissebed?

Zodra de pissebedden de mogelijkheid krijgen kruipen zij in het stro weg. De kinderen verzinnen en maken verschillende manieren om de beestjes op hun plek te houden. Uiteindelijk maken zij een speeltuin. Maar ook die weerhoudt de beestjes niet om weg te kruipen.

Daan:  Dat is een soort glijbaan. Dit is een superglijbaan, dit is de babyglijbaan.

Rohid:  Hij moet in de kooi!
Daan: Wat is dan de kooi?
Rohid: Dat is in mijn jaszak!

58

Een speeltuin voor pissebedden

dag 08
14 april 2010
Een plekje voor de pissebedden
De beestjes kruipen alsmaar weg
Een speeltuin voor de pissebedden
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.