Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag is het op de Gouwe Plek veel droger. De kinderen merken dit meteen op en formuleren hypotheses over hoe dat komt en waaraan je kunt zien hoe diep de modder nog is.

Willemijn: Ik zie nergens blubber meer, het is hard geworden!
Elsa:  Omdat de zon erop schijnt!
Mick: Die laat het opdrogen.
Anouk:  Ik zag daar het diepste, daar is het meeste water. En daar is het koud, en er ligt geen water meer.
Ralph:  Bij mij geeft hij een kleurtje af, dan kan je zien hoe diep het is. Het is echt diep!

59

Hij geeft een kleurtje

dag 08
14 april 2010
Bij mij geeft hij een kleurtje af
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.