Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Shannon en Lisa onderzoeken elzentakjes. Dit hebben zij al eerder gedaan. Vandaag merken zij op dat er jongere en oudere zijn: De vorige keer waren dit kattenpootjes!

Straks in het atelier willen Shannon en Lisa iedereen hun takjes laten voelen. Shannon heeft dit al eerder gedaan. Zij willen het aan iedereen laten voelen omdat het nu anders voelt.

Shannon: Deze zijn groener en deze zijn strooïerig! Dus die zijn ouder geworden en deze zijn nog niet oud geworden. De vorige keer waren dit kattenpootjes.
Lisa: Dan nu niet meer.
Shannon: Het verschil is, díe zijn groener en díe zijn ouder geworden. Die hebben er lang opgezeten en die niet zo lang want die waren dáár (wijst naar een struik aan de andere kant van de Gouwe Plek).
Shannon: Dit is er opgegroeid. Er zit een lontje aan. Deze zijn meer groen, zie je dat? En hier zie je ook dat ze ernaast gegroeid zijn.
Lisa: Deze zijn een beetje met stekeltjes eraan, maar ze prikken niet.
Shannon: Want dit is gladder zie je dat. Het lijkt op bloemetjes, want hier zitten vaasjes aan. Dit is zachter want hier is geel eraan. Ze gaan oud worden want er zit groen eraan want ze worden iets oud, maar we weten niet wat voor oud het wordt, hoe oud het wordt.
De andere boom is al ouder geworden, want die hebben er langer op gezeten. Dus die is ouder geworden. En weet je waarom? Want die zijn eerste gegroeid en deze daarna dus deze blijven er langer op. Op een gegeven moment wordt die ouder.
Eva: Wanneer?
Lisa: Dat weten we nog niet, want het is nu zonnig. Wij weten niet wanneer het ouder gaat worden.

56

Jongere en oudere elzentakjes

dag 08
14 april 2010
Deze zijn groener en deze zijn strooïërig!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.