Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Ralph komt vast te zitten in de modder.
Joh, dat zit strak! Het is zo diep! Hij maakt een gebaar van 25 cm.
Jamy-Lee: Zal ik er eens instappen? Zij doet het maar komt er snel weer uit.
Ralph: Zou het niet doen!
Elsa: Het lijkt wel een voet van een juffrouw.
Jamy-Lee: Ga er eens met de voet in!
Charlotte probeert het. Vervolgens gaat zij Liam aansporen: Ga jij het eens doen!
Ralph: Niets meer aan doen, daar is water. Blubber, paars blubber.
Jamy-Lee: Liam je moet je broek omhoog doen! Kun jij eruit? Springen! Nog eens!
En Liam springt in de modder.

55

Joh, dat zit strak

dag 07
9 april 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.