Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag kregen de kinderen nieuw materiaal aangeboden. Onder andere touw en plakband. Ralph gaat hiermee aan het werk en maakt een hele lange worm. Mick ziet dat en wil ook iets grappigs maken. Hij maakt een heel kort beest met een hele lange staart.

Ralph: (springt op) Ik moet iets zeggen! Ik heb een zoooo een lange worm gemaakt. (rekt zich uit en laat hem zien). Ik kan hem niet laten zien, hij is zoooo lang.

Mick: Kijk een heel kort beest met een hele lange staart!

36

Een lange worm

dag 05
31 maart 2010
Ik moet iets zeggen! Ik heb zoooo een lange worm gemaakt.
Mick wil ook iets grappigs maken.
Een heel kort beest met een lange staart.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.