Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Charlotte en Anouk vinden een tak. Er kruipen een heleboel pissebedden op.

In het atelier maken Charlotte en Anouk ook een tak. Wij maken boomstammen met pissebedden. Maar de pissebedden zijn niet zichtbaar, die zitten ín de boomstam.

Charlotte: Ik heb een pissebed en één heeft groene stippen!
Anouk: Daar zit er nog een, dat is zeker een mama.
Charlotte: Of een pappa.
Anouk: Waarom denk je dat het een pappa is?
Charlotte: Omdat hij groter is.

iets later.

Charlotte: Ze zijn weggelopen, er zijn alleen nog baby pissebedden.
Juf Debora: Zijn ze er af gevallen?
Charlotte: We hebben hen neergelegd om bij de boom te kijken en toen zijn ze eraf gekropen.

34

Een hele tak vol pissebedden

dag 05
31 maart 2010
Charlotte en Anouk onderzoeken de tak
Anouk tijdens het maken van haar tak
De tak van Charlotte
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.