Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Achter het hek van het schoolplein van de school ligt het natuurgebied het Ilperveld. De school heeft toestemming om een klein gedeelte van dit wijd uitgestrekte natuugebied te bezoeken. De grond is drassig van het drilveen.

03

De Gouwe Plek

dag 01
17 maart 2010
Het hek achter het schoolplein naar de Gouwe Plek
De Gouwe Plek
De Gouwe Plek
De Gouwe Plek
De Gouwe Plek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.