Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De komende 7 weken gaan wij op avontuur in de natuur. Vandaag is de eerste dag in het atelier. 24 kinderen uit groep 2, juf Debora, Irma, Annelies en Eva werken voor het eerst met elkaar in het atelier. Wij beginnen met een voorstelronde en leggen de kinderen uit dat wij de komende weken op twee ochtenden (woensdag en vrijdag) met elkaar in het atelier werken en dat een vast onderdeel van ons werken een bezoek aan de Gouden Plek achter het schoolgebouw zal zijn (onderdeel van het natuurgebied Ilperveld).

In de kring ontstaat een gesprek over wat avontuur en wat natuur is.

Wat is avontuur?
Dat je dingen gaat beleven. Mooie plaatsen gaat bekijken. Heel ver weg gaat lopen. De natuur bekijken.

Wat is natuur?
mooie dingen
plantjes
de zon
de bloemetjes en de dieren

De bomen.
Irma: Waarom is dat natuur?
Bomen leven.

02

Het begin

dag 01
17 maart 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.