Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Voor dit project is het speellokaal omgebouwd tot atelier. De inrichting is licht en sober. Op wat tekenmaterialen en papier na zijn er (nog) nauwelijks materialen. Op de grond hebben wij witte stucloper gelegd. Voor groeps- en kringgesprekken hebben wij in een kring met natuurkleurige kussentjes op de grond uitgelegd.
De kinderen merken bij binnenkomst meteen de witte vloer op.

Eerste vraag van een kind bij binnenkomst in het atelier:
Waarom is deze vloer zo wit?

Ingmar:
(komt na de wandeling het atelier binnen)
Nu vind ik het raar dat het wit is. Kijk, omdat het daar geel is en hier wit.
(Op de hele benedenverdieping van school ligt geel vinyl.)

01

Inrichting atelier

dag 01
17 maart 2010
De kring
Tekenmateriaal en wit papier
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.