Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn Nicoline van Santen en Inki Varga van Amsterdam Sinfonietta op bezoek. We beginnen de les door te luisteren naar mooie muziek die zij voor ons spelen.

Dan zingen we het namenlied, maar deze keer zingen alle jongens en alle meisjes tegelijk hun naam. We leren de Ierse Jig, en zingen "iedereen die trommelt is een muzikant."

Dan gaan de kinderen vrij werken. Nicoline en Inki nemen een paar groepjes kinderen mee voor vioollesjes in het klaslokaal.

Observatie

De kinderen vinden het heerlijk om Nicoline en Inki op bezoek te hebben en zij doen heel gemotiveerd mee. De liedjes vinden ze ook erg leuk. Inmiddels weten ze ook al dat er steeds een paar kinderen worden meegenomen voor vioollesjes, en daar melden zich een aantal kinderen voor. Maar we gaan natuurlijk een lijstje af zodat iedereen aan de beurt komt.

Voordat we vrij gaan werken is er nog een verrassing: Nicoline en Inki spelen het lentelied op 2 violen! Juf Debby had het uitgeschreven en nu speelt Amsterdam Sinfonietta dit prachtige muziekstuk! Juf Debby zingt mee met de 2 violen. Daarna proberen we het met de hele klas te zingen, maar dat gaat nog een beetje moeizaam omdat de kinderen niet precies weten hoe het verhaal verloopt, dus wat precies waar gebeurd.
Juf José stelt voor om het lied in de loop van de week uit te tekenen samen met de kinderen.
Janna is in ieder geval verrast als ze haar lied hoort en ze gaat helemaal stralen.

Dan werken we in groepjes en nemen Nicoline en Inki steeds een groepje mee voor vioollesjes.

Reflectie

Juf José was heel enthousiast over de les. Er was een geweldige sfeer, zij was enthousiast over de jig en de vioollesjes voor de kinderen ziet zij als “een cadeautje”. Ook vertelde zij dat ze Janna echt zag groeien op het moment dat Nicoline en Inki het lentelied speelden.

Het is heel fijn om weer in het muziekatelier te zijn. De focus die de kinderen hebben en de motivatie om muziek te maken zijn zo belangrijk voor het werken. Het was heel interessant om de afgelopen weken te experimenteren met verschillende lesvormen en ook in verschillende ruimtes (en verschillend ingerichte ruimtes), maar we zijn tot de conclusie gekomen dat het ingerichte muziekatelier gewoon een inspirerende omgeving is waar de kinderen zich vrij voelen en gemotiveerd voelen om creatief bezig te zijn.

30

Violen spelen het lentelied

dag 15
27 mei 2013
Beginnen in de kring
Het goededag lied met Nicoline en Inki
Het muziekatelier is weer mooi ingericht
Eerst kijkt Janna kritisch
Dan begint ze te stralen
Het Lentelied gespeeld door 2 violen, gezongen door juf Debby
Nina met de cither
Vioollesjes
Damien en Rutger strijken
Luka op viool
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.