Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Nicolien en Inki zijn er vandaag. Ze hebben een bijzonder lied meegebracht, een Ierse jig. Nicolien en Inki leren het lied aan ons. Het is een lied waar iedereen aan mee kan doen en waarop iedereen kan improviseren. Het bestaat uit drie delen: een instrumentaal stuk met twee violen, een liedje met bewegingen ‘stok in de lucht zo hoog als je kan’, en een vrij gedeelte met ruimte voor improvisatie, bijv. vraag en antwoord.

Observatie

Al na een paar keer het lied gehoord te hebben beginnen er kinderen spontaan mee te stampen en mee te bewegen. De kinderen hebben lol in het lied, het vraag/antwoordstuk vinden ze grappig, ze moeten erom lachen. Geboeid kijken ze toe bij vraag en antwoord tussen de twee violen en de viool en Debby. Inki nodigt met haar viool om de beurt een kind uit te antwoorden. Rens als eerste, hij reageert enthousiast. Rutger kijkt geboeid naar Rens. Daarna geven andere kinderen antwoord, ze vinden het spannend én heel grappig.

Reflectie

Het lied spreekt de kinderen erg aan. Ze staan helemaal open voor het speelse improviseren in het vraag/antwoord stuk en voor de bewegingen die bij het lied met ‘stok in de lucht’, ‘zet klaar’ en ‘zet je voeten stevig neer’ horen. De jig werkt echt aanstekelijk en de kinderen kunnen het snel en enthousiast meezingen en improviseren.

31

De Ierse jig

dag 15
27 mei 2013
NIcoline en Inki introduceren de jig
Inki speelt
De Ierse Jig
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.