Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag beginnen we in de klas. Eerst zingen we het goededag lied, dan volgt een gesprek over vorige week. We kijken naar een aantal filmpjes van vorige week op het digibord.

We willen de kinderen graag gerichter begeleiden, daarom splitsen we de klas in 2 groepen. Een groep blijft in de klas met de leerkracht en tekent. De andere groep nemen we mee. Na ca. 25 minuten wordt er gewisseld. Aan het einde van de les komt de groep uit het klaslokaal ook naar het muziekatelier om samen af te sluiten.

Observatie

Juf Debby haalt met de kinderen tijdens het kringgesprek de herinneringen van vorige week op en geeft een aantal uitspraken van de kinderen zelf terug.
“Vorige week waren Petra en Michiel er. Wat deden die? Jullie hadden het over klanken: Zwaar en licht.”
Kind: “Eentje is hoger.”
Debby: “Welke is hoger?”
Kind: “Cello.”
Debby: “Daliya zei vorige keer 'klein en groot' en een ander kind zei 'lichter.' Damian zei die ene klinkt 'harder net alsof er een steen door je huis valt.' Moesten jullie denken aan de geluiden van thuis bij het horen van de muziek van Michiel?”
Kinderen: 'Nee' .
Rens: “Ik moest denken dat 100 stenen door mijn huis vielen.”
Debby: “Daliya zei vorige week 'ik dacht aan een prachtige dag'. Weet je dat nog Daliya? Waar moest je eigenlijk aan denken bij een prachtige dag?”
Daliya: “Aan zon, zomer en zwembad.”

We bekijken het filmpje van Michiel die de tekening van Damian verklankt.
Debby: “Kon je horen dat het jouw tekening was Damian?”
Damian: “Ik kon horen dat ie weg reed die auto.”
We kijken nog naar drie andere filmpjes. Dan proberen Hans en Debby op Saxofoon en mbira eens een tekening van Damian te verklanken. De kinderen gaan meeklappen. Damian heeft de deurbel en de kraan niet gehoord in de verklanking.

We leggen uit dat we vandaag met een kleiner groepje willen werken in het muziekatelier, en dat daarom de helft van de kinderen in de klas mag blijven tekenen. We nemen de eerste groep mee naar het muziekatelier om vrij te werken. Er is nu veel meer ruimte voor de kinderen om te experimenteren en we merken op dat ze die ruimte ook juist innemen om te experimenteren. Er wordt vaker gewisseld van instrumenten, even dit proberen, dan weer dat. Na ruim 20 minuten ruilen we van groep.

De tweede groep neemt hun tekeningen mee. Een aantal kinderen verklanken hun tekening, andere kinderen leggen de tekeningen naast zich neer en doen er niet zo veel mee. We merken wel heel sterk dat de tweede groep veel gerichter bezig is dan de eerste groep bij het vrije werken.

Aan het eind komt de groep die dan in de klas aan het tekenen is ook naar het muziekatelier. De kinderen hebben behoefte aan even lekker bewegen. Juf Debby gaat ter afsluiting spelen op de mbira. Eerst mogen de kinderen lekker dansen. Daarna met hun hoofd op een kussen gaan liggen en even ontspannen.

Reflectie

Het is heel interessant om te zien dat de kinderen, nu ze fysiek meer ruimte krijgen en de mogelijkheid hebben meer instrumenten uit te proberen en te kiezen, ook meteen meer explorerend aan de slag gaan. Het is geenszins chaotisch of ongericht, maar je merkt wel dat er meer wordt uitgeprobeerd. Als we met alle kinderen in het muziekatelier werken dan is er niet zoveel keuze nadat iedereen een instrument heeft gepakt; dan moeten kinderen vaak wel met elkaar ruilen als ze iets anders willen uitproberen. Het was fijn om de kinderen hier meer ruimte te kunnen geven.

Wat heel opvallend was was dat de tweede groep, die waren begonnen met tekenen, veel gerichter aan de slag gingen. Niet alle kinderen verklankten hun tekening, maar een aantal deden dat wel en het geeft dus wel een bepaalde focus. Sowieso zijn de tekeningen een mooie manier om het thema “de geluiden van thuis” vast te houden.

19

In twee kleinere groepen werken

dag 11
11 april 2013
Samen beginnen in de klas
Met de halve klas naar het muziekatelier
Rens en Luka in overleg
Janna en Anouk
Rutger en Biel
Even lekker dansen aan het eind
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.