Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Bibi en Emma mogen een instrument kiezen. Als het vrije werken begint zitten ze eerst met Luce, Faye en Daliya in een groep. Al snel hebben ze alle twee een viool en gaan ze als duo verder. Ze staan tegenover elkaar en beginnen met een muzikaal gesprekje. Om hen heen is er behoorlijk wat herrie, maar ze zijn de hele tijd zo geconcentreerd bezig dat ze dat helemaal niet lijken te merken. Emma neemt het voortouw en speelt iets op de viool. Daarna wacht ze tot Bibi het naspeelt. Ze kijkt verwachtingsvol naar Bibi en als die het nog niet helemaal goed heeft herhaalt Emma hetzelfde nog een keer en zegt “nee, zo!”. Emma heeft in het begin de strijkstok verkeerd om vast maar dat lijkt helemaal niet uit te maken. Ze is heel heel precies in de muzikale phrases die ze speelt en die Bibi zo nauwkeurig mogelijk na moet spelen. Bibi kijkt oplettend en probeert het te kopiëren.
Omdat ze tegenover elkaar staan kopieert Bibi meestal de bewegingen van Emma in spiegelbeeld. Als Emma de laagste snaar tokkelt, dan tokkelt Bibi de hoogste. Of als ze van hoog naar laag strijkt gaat het bij Bibi van laag naar hoog.

Ook tijdens het voorspelen zijn ze heel geconcentreerd bezig, maar nu praat Emma niet meer tussendoor. Ze communiceren alleen door muziek en met hun blik. Hun concentratie verft af op de andere kinderen, want het is doodstil als ze spelen.

Reflectie

Het is heel mooi om te zien hoe Bibi en Emma met de violen communiceren. Het is een combinatie van klank en beeld, want ze staan tegenover elkaar, dus zien ze elkaars violen gespiegeld. Emma neemt het voortouw, Bibi volgt. Daardoor antwoord Bibi met de hoogste snaar als Emma de laatste snaar tokkelt. Bibi imiteert Emma in ritme, beweging en expressie. Of ze tokkelt, strijkt of aan de andere kant van de kam speelt (heel hoog gepiep) – het wordt allemaal geïmiteerd. Emma wacht telkens heel geduldig op een antwoord en ze let heel precies op. Tijdens het vrije werken zei Emma soms “nee, zo!” en laat het dan nog een keer zien. Maar wanneer ze optreden voor de klas lijkt Emma zich heel erg bewust van de situatie dat ze aan het optreden zijn en het moment. Ze zegt geen woord en gaat ook gewoon door als Bibi haar niet precies imiteert. Net als professionele muzikanten doen, dat is heel mooi om te zien.

34

Muzikaal geprekje: Emma en Bibi

dag 17
10 juni 2013
Muzikale gesprekjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.