Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is de laatste les voor de ouderles en de klankenparade, dus vandaag is een soort 'generale repetitie'. We vertellen de kinderen wat er allemaal gaat gebeuren en oefenen de verschillende liedjes die we samen zingen. We spreken af wie er gaat optreden tijdens de ouderles. Aan het einde van de les luisteren we naar de optredens en naar muziek.

Observatie

We beginnen zoals altijd met het namenliedje, maar nu doen we het weer eens wat uitgebreider en gaan de hele kring rond (ipv alle meisjes en alle jongens tegelijkertijd). De kinderen hebben er lol in en zingen uit volle borst mee. Daarna zingen en bewegen we op de Ierse jig. Dat is erg leuk, de kinderen doen volop mee en het lijkt haast alsof ze de violen niet echt nodig hebben. We doen korte geïmproviseerde vraag-antwoord stukjes met de stem.

We oefenen het lentelied, dat de klas inmiddels heeft uitgetekend op 15 vellen. Het gaat erg goed en we spreken een arrangement aan het eind af.

Dan bespreken we welke groepjes tijdens de ouderles een eigen muziekje willen laten horen.
Rens, Luka en Senna willen dat graag. Evenals de 2 Janna's met Soraya en Anouk die er vandaag niet is (maar er toch echt bij moet zijn). Bibi, Emma, Faye, Daliya en Luce melden zich ook.

Tijdens het vrije werken gebeurt er van alles. Milos heeft zijn eigen trommel meegenomen, en samen met Thijs en Tiago verklankt hij allerlei tekeningen die aan de muur hangen.
Als we weer in de kring komen om te luisteren naar de groepjes is er een interessante verschuiving: Bibi en Emma zijn dan wel met de andere meisjes begonnen, maar gingen op een gegeven moment met z'n tweeën verder. Maar nu het voorspeelmoment komt willen Faye, Daliya en Luce zich er weer bijvoegen. Debby stelt voor om er 2 groepjes van te maken want dat waren ze ook en de kinderen gaan akkoord.

We zingen “iedereen die trommelt is een muzikant en de kinderen geven elkaar nog een klankmassage. Dexter en Shayne gaan daar helemaal in op. Senna, die een geluidsmassage krijgt, kun je ook enorm zien genieten.
We sluiten af door op de grond met gesloten ogen samen naar muziek te luisteren. Juf Debby speelt op haar mbira.

Reflectie

De kinderen zijn erg enthousiast tijdens de les, ze zingen de liedjes uit volle borst mee. Misschien is er ook een soort hoogtepunt gevoel vanwege alle spannende evenementen die gaan komen.
Het is heel interessant om te observeren wat er tijdens het vrije spel gebeurt. Zoals elke week zijn dat heel erg veel mini-projekten, maar vooral hoe de kinderen samenwerken en groepjes maken is interessant. Vaak voegen ze zich van tevoren bij een bepaalde groep, en gaan dan tijdens het vrije werken toch in een andere constellatie aan de slag. Vooral Emma en Bibi trokken helemaal hun eigen plan, zij voerden een muzikaal gesprek met elkaar en lieten zich door niets of niemand storen. Bij het voorspeel moment wilden de andere meisjes zich bij dit groepje voegen, omdat ze eerder hadden gezegd samen te willen werken. Het is heel interessant dat de kinderen op zo'n moment eigenlijk bereid zijn om alweer iets heel nieuws te doen, terwijl wij juist ruimte willen geven voor wat er daarvoor is gebeurt.

33

Generale repetitie

dag 17
10 juni 2013
In de kring
Milos en Tiago verklanken het lente lied
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.