Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We willen de ouders en opa's en oma's graag laten zien en ervaren wat de kinderen het afgelopen half jaar allemaal hebben meegemaakt tijdens de muzieklessen. Het muziekatelier is volledig ingericht, vandaag met een speciale tentoonstelling met van ieder kind een tekening. De kring met kussens zal vandaag veel meer mensen moeten beherbergen.
Een trio van Amsterdam Sinfonietta is er ook: Nicoline van Santen en Petra Griffioen op viool. Vandaag worden zij ondersteund door Servaas Jessen op contrabas, wat erg leuk is want een contrabas hebben we nog niet in de klas gehad.

We hebben alle bouwstenen van onze muzieklessen in deze les verwerkt: We beginnen al luisterend naar mooie vioolmuziek. We zingen het namenliedje, de kinderen improviseren en spelen de Irish Jig met Sinfonietta. Er is muziek om naar te luisteren en muziek om aan mee te doen. Ook laten een aantal kinderen hun eigen muziekstukjes horen en krijgen de ouders een geluidsmassage.

Observatie

De kinderen gaan bij hun ouders in de kring zitten. Het is heel leuk om te zien dat zoveel ouders en ook een aantal grootouders mee zijn gekomen. Het namenliedje is erg leuk, de ouders doen ook meteen mee. Dan speelt Sinfonietta de Irish Jig, met deze keer 8 kinderen tegelijk op viool (we hebben andere violen erbij geleend van andere scholen). We wisselen een keer, zodat 16 kinderen op viool kunnen spelen. Iedereen zingt het liedje mee “stok in de lucht zo hoog als je kan, zet je voeten stevig neer...” Juf Debby en de kinderen zonder viool doen mee op “luchtviool”. Bij het vrije gedeelte voeren de vioolkinderen muzikale gesprekjes met Petra. Maar ook kinderen zonder viool en ouders doen hieraan mee: zij gebruiken hun stem om een muzikaal gesprekje met Petra te voeren.

Daarna vertelt juf Debby over het project: de geluiden van thuis, en op welke manier wij in het muziekatelier te werk zijn gegaan. Een aantal kinderen laten hun eigen muziekstukken horen.

Emma en Bibi beginnen met een muzikaal gesprekje op 2 violen. Daarna laten Daliya, Faye en Luce hun muziekstuk horen. Dan is het groepje van Soraya, Janna de L., Janna van der S. en Anouk aan de beurt. Als laatste groep verklanken Rens, Senna en Luka een aantal tekeningen. Rens en Senna wisselen af met dirigeren.

Janna v.d. S. heeft een heel mooi lied gecomponeerd dat de hele klas heeft geleerd. Sinfonietta heeft er een strijkersarrangement voor gemaakt en speelt mee. De kinderen hebben het lied in 15 tekeningen 'uitgetekend'. Terwijl de hele klas het liedje zingt wijzen Janna en Rosaly aan waar we zijn (op de tekeningen).

Sinfonietta speelt nog een mooi mee-doe muziekstuk, waarna we met z'n allen “iedereen die trommelt is een muzikant” zingen.

De kinderen geven hun ouders, grootouders of elkaar een geluidsmassage. Daarna sluiten we af zoals altijd: met mooie muziek! De kinderen gaan lekker liggen en doen hun ogen dicht.

Reflectie

Het was een hartstikke leuke ouderles! Heel leuk om te zien dat er zoveel belangstelling was, en de sfeer in de les was geweldig. Wij hopen dat de ouders er net zoveel van genoten hebben als wij!
Een mooie manier om de lessen op school af te sluiten.

38

Ouderles

dag 18
12 juni 2013
Het muziekaterlier is ingericht
Sinfonietta speelt
Het goededag lied
Het muziekatelier is vol!
Iedereen luistert aandachtig
De Irish Jig met heel veel violisten
Stok in de lucht
Sam speelt
Bibi en Emma voeren een gesprekje
Janna, Anouk, Soraya en Janna
Rens, Luka en Senna
Een geluidsmassage
Juf Hans en Juf Debby krijgen bloemen
En een prachtig boek met tekeningen
Impressie ouderles (4"25)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.