Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De ochtend begint al heel muzikaal op de Stap: met een concert van Amsterdam Sinfonietta op het podium in de hal. Het trio, bestaande uit 2 violen een een contrabas, spelen voor de hele school tijdens de inloop.

Observatie

Het is een gezellig binnenkomen en veel kinderen lopen meteen op de muziek af.

Omdat het podium de hele dag volop gebruikt zal voor de “try-outs” voor de Klankenparade van groepen 3 t/m 8 zijn de tafels en stoelen weggehaald en achterin de hal neergezet. Dit zorgt er eerst voor dat het publiek vooral achter blijft staan. Na een oproep komen de kinderen ook vooraan zitten.
Het is erg leuk om te zien dat de kleuters, die bekend zijn met de muzikanten, meteen op de muziek af stappen.

Reflectie

Het is jammer dat in het begin de meeste ouders en kinderen achteraan blijven staan. De akoestiek in de hal is niet optimaal en in combinatie met rumoer is achterin weinig te horen. Toch hebben veel kinderen en ouders genoten van het concert, wat ook weer heel mooi was om te zien.

37

Schoolconcert

dag 18
12 juni 2013
Sinfonietta op het podium in de hal
Een spontane dirigent
Gezellige drukte
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.