Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Rens, Luka, Prothoma, Eva, en Senna vormen een groepje. De afgelopen weken zijn deze kinderen heel erg bezig met het verklanken van hun tekeningen. Daarom hebben we ze in een groepje gezet.

Observatie

Vooral Rens en Luka zijn heel erg bezig met dirigeren. Zij wisselen steeds af met het stokje van een triangel.

Het dirigeren van Rens is heel fysiek: hij zit er met zijn hele lijf in. Op een gegeven moment lijkt hij de concentratie een beetje kwijt te raken, want de groep naast hun is behoorlijk druk. Debby neemt de groep mee naar het lerarenlokaal, om daar in alle rust te kunnen werken.

In het lerarenlokaal neemt Rens meteen het voortouw. Hij is de dirigent en vertelt iedereen - letterlijk - wat ze moeten doen. Naast heel mooi te gebaren praat hij dus de hele tijd: "... en nu jij dit, dan ben jij aan de beurt..." en zo voort. Debby vertelt Rens dat een dirigent tijdens de repetitie tussendoor wel even praat om belangrijke dingen te zeggen, maar tijdens het dirigeren helemaal niet. Zij moedigt Rens aan om woordloos te dirigeren en te proberen alles zoveel mogelijk door zijn gebaren uit te drukken. Dat lukt steeds beter.

In het muziekatelier was Prothoma voornamelijk zelf aan het experimenteren met geluiden. Zij volgde de dirigenten niet. In het lerarenlokaal doet zij met de groep mee.
Terwijl Luka in het muziekatelier nog om en om met Rens dirigeerde doet hij dit niet meer in het lerarenlokaal: hij is nu alleen muzikant. Rens wisselt na een lange tijd af met Senna, maar vertelt Senna wel wat hij hoe moet doen.

Reflectie

Bij deze groep is een hele mooie ontwikkeling te zien. De muzikanten letten heel goed op de dirigent en volgen ook heel goed. En de dirigent zelf maakt een vliegensvlugge ontwikkeling door: van met woorden communiceren naar voornamelijk dirigeren en met het lichaam dirigeren. Zijn handbewegingen aan het einde van het filmpje zijn heel mooi en exemplarisch voor deze ontwikkeling: terwijl hij met 1 hand een kind aanwijst at moet spelen gebaart hij met de andere hand dat het wat meer of harder moet. Een echte dirigent.

27

Dirigeren

dag 13
13 mei 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.