Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Heel druk zijn alle handjes in de weer om de eindjes aan elkaar te knopen.
Een van de jongetjes zegt: "Ik heb heel veel knopen over elkaar gedaan, dan gaat het nooit meer los".
Een van de jongste meisjes vindt een lapje met rode stippen, doet het voor haar ogen en zegt "Ik zie niets meer, wil jij hem vastmaken?" Daarna deed ze het lapje op haar hoofd en zei "nu ben ik Roodkapje"
"Nu ga ik het bij jouw doen". En het lukt haar zowaar om er ook een knoopje in te leggen.
Stuk voor stuk laten de kinderen vol trots zien dat het hen gelukt is om te knopen.

25

knopende handjes

dag 11
27 september 2007
echt moeilijk
het zal me lukken
zo kan het ook
het is gelukt
gelukt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.