Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Aan de ouders was gevraagd of zij hun kind wilde leren knopen, voor kleuters toch een lastige klus.
Vandaag gaan we hier in de klas mee aan de slag, de kinderen werken in groepjes verdeeld over drie tafels. Aan elke tafel zit minimaal een kind dat al een beetje kan knopen. Spontaan helpen ze elkaar en soms wordt de hulp van een van ons ingeroepen.
Er ligt van allerlei materiaal op de tafels stokjes waar omheen geknoopt kan worden met draad, chenille, lapjes stof etc.
Een van de jongens pakt een eind chenille (hier zit ijzerdraad in verwerkt). Hé hier kan ik goed mee knopen, hij wind het een aantal keren om het stokje maar komt uiteindelijk toch tot de ontdekking dat dit niet echt knopen is maar wikkelen.
Erg leuk ook om te zien dat een van de meisjes eerst geholpen wordt door een klasgenootje en het daarna zelf gaat proberen en het ook voor elkaar krijgt en dit trots laat zien.

24

leren knopen

dag 11
27 september 2007
elkaar helpen
zelf proberen
gaat het lukken?
lastig hoor
ziet er goed uit
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.