Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Alle afzonderlijke knoopwerkje worden aan elkaar geknoopt en het ziet er fantastisch uit.
Bij de vraag wat ze gemaakt hebben roept een van de jongens "Het is een kunstwerk, wel allemaal verschillende, met kleurtjes en poppetjes met oogjes." Een van de meisjes zegt:"Ik denk aan een boom om de takken, ertussen zijn blaadjes, het hoort allemaal bij elkaar."
Weer een ander jongetje zegt:"Het lijkt een boot, de vlag is boven en de knoopjes hebben we bij de kunst gemaakt."

26

alles aan elkaar

dag 11
27 september 2007
lijkt wel een gezichtje
een aapje??
mooi hè!!
alles aan elkaar
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.