Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Netjes in de rij bij de kassa om af te rekenen.
Heel verassend om te zien wat de uiteindelijke keuze was van ieder kind. Soms was er duidelijk op kleur gekozen maar een aantal voorwerpen was heel bijzonder. Wat te denken van een douchekop, een slee, een stenen kommetje of grootmoeders theepot. Wat voor rol zal elk item gaan spelen in het kunstwerk?

13

afrekenen

dag 08
18 september 2007
ik houd van roze
wat kost deze kikkerslang
net als die van oma
deze wil ik graag
dat is dan 50 cent alstjeblieft
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.