Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Terug op school verteld elk kind waarom ze voor hun object hebben gekozen. Het meisje dat de douchekop had gekozen vertelde dat dat nodig was om de boom water te geven en omdat vogels ook moesten douchen. Ja maar de vogels kunnen er ook muziek mee maken als ze er met hun snavel tegenaan tikken, opperde een van de jongens.
Het race-t-shirt was vooral gekozen vanwege de kleuren en het was gewoon cool. Het snowboard kon worden opgehangen en je kon er ook nog in zitten, als een soort schommel. Waarop door een ander jongetje werd gezegd dat hij het dan wel heel stevig vast moest maken, want je bent veel te zwaar. Het is dan wel een soort bankje of een schommel.
Het speelgoed-robotje was een schieteman die op mensen kleuren ging schieten. De lichtgevende visjes waren vooral mooi om naar te kijken. De kampioensbeker kon je ook zo in de boom hangen maar als het regende dan zou hij hem buiten zetten en als die dan vol zat kon je er uit drinken.
Bij de theepot was het even denken, ja er kon natuurlijk water in of thee, maar takken dat kon niet hoor, ja maar het kan ook een fontein zijn riep een van de jongens.
Het waaiertje kon vooral goed dienen als trampoline, de helm als nestje en niet te vergeten de roze bloemetjes fotohanger als vogeltjes bloementrap.

Reflectie

De essentie van de ochtend was dat de kinderen heel goed wisten wat ze wilden en duidelijk plezier hadden in het kiezen. Ze konden uiteindelijk verrassend snel een definitieve keuze maken voor een voorwerp. De kinderen hadden wel de boodschap meegekregen dat ze het niet mee naar huis mochten nemen, dat hetgeen ze uitkozen voor het kunstwerk was.
De keuzes waren soms zeer onverwacht bijvoorbeeld Dion die voor een waaiertje koos en Tonko voor de theepot of de Jara met haar douchekop.
Een ander essentieel punt was dat de kinderen naar elkaar konden luisteren, naar de redenen van hun gemaakte keuzes.
Heleen vond de gezamenlijke ervaring van het naar de kringloopwinkel gaan heel bijzonder, ze vond het een heel goede plek om te verzamelen. Ook was het opvallend dat hoe klein de kinderen ook eigenlijk zijn ze toch al heel groot zijn, vooral wat het maken van keuzes betreft. De kinderen willen wel graag alles steeds voor de vogels doen, alhoewel we ons daar zelf ook schuldig aan maken, het benoemen van....(bowerbirds)
Geertje noemde het enthousiasme, het ontdekken een belangrijk punt, ze waren duidelijk bezig met verzamelen en tijdens de kring hadden ze oog voor elkaar. Er werd goed geluisterd naar elkaars ervaringen en suggesties over wat er allemaal met de voorwerpen gedaan kon worden.
Het kunnen klappen met de zwemvliezen, schommelen met het snowboard, de waaiertrampoline etc.
Keuzes maken en naar elkaar luisteren waren wel de hoofdpunten van deze ochtend.

14

de verzamelde buit

dag 08
18 september 2007
hier ben ik heel blij mee
je kan er ook mee klappen
wat een spullen
details
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.